----- پيش ثبت نام -----
داراي مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شماره 140-37-11 به نام مهرگان ارتباط نوين آسيا
آدرس: بندرعباس - خیابان امام خمینی (ره)-مجتمع هرمز -طبقه همکف -واحد 118